TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE

Redăm în cele ce urmează termenii și condițiile de utilizare a platformei online de înscriere la examenul de admitere organizat de Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia,
sesiunile iulie și septembrie 2024

CINE SUNTEM

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia este proprietara site-ului admitererdp.uab.ro.

Identitatea și datele de contact ale Operatorului: Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, cu sediul în str. Gabriel Bethlen, nr.5, localitatea Alba Iulia, județul Alba, reprezentată legal prin Rector - prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 258 812630, e-mail: cond@uab.ro.

Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați admitererdp.uab.ro. Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această politică.

Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, rețineți că acestea au propriile politici de confidențialitate. Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

ACCEPTAREA CONDIȚIILOR

Prin accesarea acestui site web și a paginii acestuia care cuprinde platforma online de înscriere la examenul de admitere organizat în sesiunile iulie și septembrie 2024 sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni și condiții de utilizare, nu accesați acest site.

Accesarea site-ului nu se va face prin nici o modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea funcţionalităţilor sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau aflată în legătură cu o activitate frauduloasă sau ilegală. Utilizarea site-ului nu se va face în scopul găzduirii, copierii, stocării, transmiterii, publicării sau distribuirii oricăror materiale care conţin viruși sau alte programe informatice ce au rolul de a cauza distrugeri totale sau parţiale.

Stocarea datelor de natură personală se realizează pe servere situate în România, atâta timp cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.

DESCRIEREA SERVICIILOR

Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, pune la dispoziția celor direct interesați de examenul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2024 informațiile din platforma online de înscriere la acest examen prin intermediul acestui site web în scop informativ general.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia nu poate fi făcută răspunzătoare în nici un fel de pierderile sau daunele pe care cineva le-ar putea suferi ca urmare a folosirii necorespunzătoare în vreun fel a informațiilor prezentate în acest site web.

Ca utilizator al acestei platforme online de înscriere la examenul de admitere sesiunile iulie și septembrie 2024 sunteți deplin responsabil de propriile acțiuni, precum și de consecințele juridice pe care acestea le vor avea, respectiv în urma aplicării online la acest examen și a veridicității informațiilor pe care ni le furnizați în acest sens și ni le puneți la dispoziție prin intermediul platformei online. În situația oferirii unor informații incorecte sau nereale, utilizatorul ia cunoștință și înțelege că își asumă riscul de a fi eliminat din cadrul examenului de admitere, fiind singurul responsabil de veridicitatea și corectitudinea informațiilor furnizate în vederea înscrierii la examenul de admitere sesiunile iulie și septembrie 2024.

REGULI GENERALE

Orice utilizator care vizitează acest site o face în nume personal și pe propria răspundere. Materialele și informațiile conținute în acest site sunt furnizate în scop de informare generală, nefiind însoțite de nici un fel de garanții, explicite sau implicite.

Vă aducem la cunoștință faptul că taxele achitate on-line prin intermediul acestui site nu se returnează.

LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR

Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile site-ului nu pot fi accesate de către utilizatori, pe o perioada nelimitată/nedeterminată de timp, din orice motive, tehnice sau comerciale. Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia nu garantează că aspectele funcționale ale acestui website nu vor fi niciodată întrerupte sau fără erori. Folosirea și vizitarea acestui site web se fac pe propria răspundere a utilizatorului.

ÎNCHEIEREA ACORDULUI

Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia își rezervă dreptul de a schimba termenii, condițiile şi politicile în orice moment, fără notificare prealabilă, prin urmare sunteți rugat să revedeți în mod regulat această secțiune, pentru a fi la curent cu eventualele modificări aduse.

ÎNREGISTRAREA SI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia vă va solicita să divulgați date cu caracter personal strict necesare pentru completarea dosarului candidatului la examenul de admitere sesiunile iulie și septembrie 2024, fără ca acestea să poată fi divulgate sau transferate unor terțe persoane fără acordul dumneavoastră expres. În anumite situații expres prevăzute de lege, aceste date vor putea fi furnizate autorităților competente.

Cum utilizăm datele personale pe care le furnizați sau le colectăm?

Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:

1). datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în scopul procesării cererilor dumneavoastră. Prin trimiterea solicitării sunteți de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia.

2). informațiile tehnice pe care le colectăm prin utilizarea cookie-urilor vor fi utilizate în scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.

Conform cerințelor REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cele naționale transpuse prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679, Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopul specificat datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Conținutul acestei platforme online de înscriere la examenul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2024, cuprinsă în cadrul acestui website a fost creat exclusiv în scopul de a furniza informații despre examenul de admitere din sesiunile iulie și septembrie 2024 și în general pentru a oferi informații despre Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia. Datele afișate pe site nu pot fi folosite fără acordul prealabil scris al proprietarului site-ului: Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia. Prezentarea vizuală a acestui website și a conținutului acestor pagini este protejată prin Legea drepturilor de autor nr.8/1996 în ceea ce privește drepturile de copiere și drepturile de proprietate intelectuală. Toate drepturile sunt rezervate proprietarului site-ului. Orice reproducere totală sau parțială de pe acest site este strict interzisă.

Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la - articole, informații, fotografii, date, clipuri audio / video - generic numite conținut) sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată și Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată. Lipsa mențiunii unor texte legale ori dispoziții incidente nu conduce la inaplicabilitatea acestora.

Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni și Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat(ă) să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea recomandăm vizitarea acestei pagini a site-ului nostru în mod periodic, pentru a lua cunoștință de Termenii și Condițiile de Utilizare actualizate.

TRANSFERURI INTERNAȚIONALE

Site-ul nostru web utilizează Google Analytics, un serviciu pentru analiza web furnizat de Google.

Folosim Google Analytics pentru o analiză agregată a traficului site-ului web în mod anonim.

Pentru a urmări sesiunea dvs. de utilizare, Google crează un cookie (_ga) cu un client ID generat la întâmplare în browser-ul dvs. Acest ID este anonimizat și nu conține informații identificabile precum e-mail, număr de telefon, nume, etc. De asemenea, trimitem către Google Analytics adresa dvs. IP în scopul atribuirii sesiunii și pentru evitarea duplicării statisticilor înregistrate.

Utilizăm Google Analytics pentru a urmări comportamentul agregat al utilizatorilor pe site-ul nostru web, cum ar fi paginile pe care le-ați uitat, pentru cât timp și așa mai departe. Aceste informații sunt importante pentru noi pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului și pentru determinarea eficienței site-ului.

Dacă doriți să accesați informațiile de navigare pe care le avem - sau ne solicitați să ștergem orice date colectate de Google Analytics - vă rugăm să ștergeți cookie-urile _ga, să vă adresați nouă prin e-mail și/sau să instalați Google Analytics Opt-Out Browser Add-On.

În desfășurarea activității curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. Orice solicitare de transmitere de informații care conțin date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea și consimțământul candidatului.

POLITICA DE SECURITATE

Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia se preocupă să ofere o protecție ridicată a datelor personale salvate pe sistemele proprii. Rugăm utilizatorii să fie conștienți totuși că nici o informație transmisă via internet nu este în totalitate sigură. Ar trebui, deci, să aveți grijă atunci când înregistrați date personale online. Noi luăm măsuri rezonabile pentru a vă asigura securitatea informatiilor din momentul în care le primim.

Vom dezvălui datele personale doar în cazul în care legea ne-o cere sau dacă suntem ferm convinși că este absolut necesar pentru a respecta legea, a coopera cu autoritățile sau a proteja drepturile juridice ale părților.

ACCESAȚI DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia la adresa de e-mail protectiadatelor@uab.ro. Datele de natură personală deținute de către Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Conform Regulamentului 679/2016 – GDPR, aveţi dreptul de a solicita Universitatii „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, în calitate de operator de date de natură personală, rectificarea, ştergerea sau restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră.

De asemenea, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza acestuia, înainte de retragere.

DREPTUL DE A DEPUNE O PLÂNGERE ÎN FAȚA AUTORITĂȚII DE SUPRAVEGHERE

Conform Regulamentului 679 /2016 – GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro.

CONFIDENȚIALITATE

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dacă aveți întrebări în legatură cu politica de confidențialitate, vă rugăm să ni le adresați prin email sau în scris la adresele menționate în pagina Contact.

Datele personale colectate sunt utilizate de Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia exclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor sale față de candidați. Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia nu divulgă altor terțe persoane datele personale în alte scopuri decât cele menționate.

Prin accesarea site-ului și utilizarea serviciilor oferite prin intermediul platformei online de înscriere la examenul de admitere sesiunile iulie și septembrie 2024, înseamnă că sunteți de acord cu termenii și condițiile stipulate mai sus.

Admitere Online 2024